Leidingsbende 2017-2018


Groepsleiding

groepsleiding@chirotrezebees.be
0497 73 44 90

Ribbel (1e en 2e leerjaar)

Ribbelleiding

ribbelleiding@chirotrezebees.be

Speelclub (3e en 4e leerjaar)

Speelclubleiding

speelclubleiding@chirotrezebees.be

Rakwi (5e en 6e leerjaar)

Rakwileiding

rakwileiding@chirotrezebees.be

Tito (1e en 2e middelbaar)

Titoleiding

titoleiding@chirotrezebees.be

Keti (3e en 4e middelbaar)

Ketileiding

ketileiding@chirotrezebees.be

Aspi (5e middelbaar)

Aspileiding

aspileiding@chirotrezebees.be

Volwassen Begeleider (VB)

Volwassen Begeleider

vb@chirotrezebees.be
0474 26 82 73